Zprostředkovatel


Co je to zprostředkovatel?

Zprostředkovatel je osoba nebo organizace, která pomáhá uzavřít smlouvu mezi dvěma nebo více stranami. Zprostředkovatel přináší body konverzace pro obě strany a pomáhá nalézt oboustranně přijatelné řešení. Zprostředkovatel může být nezávislá hlava nebo se může jednat o agenta, který zastupuje jednu ze stran.

Příklady zprostředkovatelů

Tady je několik příkladů situací, kde může být zprostředkovatel použit:

  • Odměňování zaměstnanců – Zprostředkovatel mezi zaměstnancem a managementem může hovořit o návrzích na mzdové platby a osobní odměny.
  • Mediace pracovních sporů – Zprostředkovatel může mediovat mezi managementem a zaměstnancem s cílem vyřešit spor ohledně pracovních podmínek.
  • Řešení úvěrového pohledávkového konfliktu – Zprostředkovatel může pomáhat stranám vyřešit revoluční boj mezi věřiteli a dlužníky.

Výhody

Použití zprostředkovatele místo boje mezi zainteresovanými stranami má mnoho výhod. Zprostředkovatel může pomoci oběma stranám dojít ke kompromisu a vymyslet oboustranně přijatelnou dohodu. Může také pomoci oběma stranám smířit své emoce, takže se mohou soustředit na řešení řešení problému.

V neposlední řadě, zprostředkovatel může oběma stranám ušetřit čas a peníze, které by obě strany museli vynaložit, pokud by svůj spor vyřešili sami.

Zdroj: Wikipedia – Mediace