Zobrazení


Co je to Imprese?

Imprese je zkrácenina z latinského „impressio“, která znamená vyobrazení, znak nebo symbol. Jedná se o tzv. heraldickou ikonografii, tedy vizuální symboliku, která byla ovlivňována konkrétním výběrem tvarů, obrazů a konkrétních symbolů pro reprezentaci domu nebo rodiny. Používalo se pro označení vzestupu a obecného statutu aristokratického rodu.

Jak se imprese používaly?

Imprese byly ve středověkých evropských zemích používány pro znázornění nebo ztvárnění vtipné slovní hříčky, myšlenek, záměrných slovních hříček a metafoor nebo hyperbolí. Hluboká symbolika, kterou imprese obsahují, mnohdy čerpala z klasických literárních textů či antických mýtů. Kromě toho se imprese často používaly k uctění a oslavě konkrétního aristokratického domu nebo rodu.

Ukázky impresí

V následujících příkladech je vidět, jak byly imprese často používány pro zobrazení konkrétních mýtů, zvířat a objektů ve středověké Evropě:

  • Rak se sluncem a mečem – Tento symbol byl používán k označení domu, který byl vojensky silný a statečný.
  • Jelen s koštětem – Toto byl často používaný symbol, který byl spojován s nespoutaností, lovem a statečností.
  • Dráp s žížalou – Toto bylo oblíbené u aristokratických rodů, které byly spojovány s obchodem a pozemským dobrem.

Důsledky impresí

Vliv impresí v Evropě se projevil ve třech zásadních oblastech. Nejenže dodaly aristokratickým domům politické a vojenské legitimity, ale také učinily jiné mocenské skupiny schopné obhajovat konkrétní hodnoty, jako je čest, zbožnost, moudrost a vznešenost. Imprese také poskytly první lidem status pozemku a možnost používat státní majetek pro růst obchodu a také rozšířily povědomí o dějepisu a kultuře ve středověké Evropě.

Imprese tedy byly skutečným průlomem ve středověkém užívání symboliky a ještě dnes máme tendenci vytvářet loga, která ve společnosti vyjadřují naše hodnoty a postoje.

Zde si můžete přečíst více informací o impresích na české Wikipedii.