Zlatý řez


Co je to „Zlatý řez“

„Zlatý řez“ je termín, který se používá k popisu vhodného poměru mezi jednotlivými částmi vizuálního sdělení. Obsahuje matematickou proporci číslovanou „zlatým poměrem“, který je obecně známý jako 1:1.618.

Princip zlatého řezu

Princip zlatého řezu často používají umělci a designéři k vytvoření harmonického a vyváženého výtvoru. Koncept pochází ze starověké řecké architektury a jeho návrh mohl být nalezen v antických kresbách. Přítomnost tohoto principu v kultuře různých epoch naznačuje, že tento matematický poměr hraje důležitou roli ve vnímání estetické krásy.

Aplikace „Zlatý řez“ v designu

„Zlatý řez“ napomáhá při umístění prvků na stránce, můžete jej použít k:

  • Vytvoření zcela jednotné sítě
  • Přizpůsobení rozložení na stránce
  • Přidání vyváženosti do grafického designu
  • Komprimace dat pomocí hesla

Použijte „Zlatý řez“ ve svých designech

Pokud se chcete dostat do kreativního prostředí, použijte princip „zlatého řezu“ ve svých designech. Pomůže vám to vytvořit harmonickou a dobře vyváženou síť, která vás dostane dál. Rovněž můžete aplikovat tento princip do logo designu a webového designu.

Tento koncept je obecně známý jako 1:1.618

Zlatý řez je velmi cenným konceptem pro umělce, designéry a tvůrčí profesionály, kteří jej chtějí zavedou do svých tvorb.

Wikipedia – Zlatý řez