Živnostník


Co je to živnostník?

Živnostenský list patří mezi nejpoužívanější formy podnikání v České republice. Živnostník je osoba, která je svobodná ve výběru práce, pracující sám nebo jako člen v týmu. Živnost může být vedená až do smrti občana České republiky nebo do doby rozdělení manželství.

Jaký typ živnostníka existuje?

Živnostník může být:

  • Fyzická osoba – například podnikatel, který se specializuje na vývoj webových stránek, nebo řemeslník, který opravuje automobily.
  • Právnická osoba – například společnost s ručením omezeným, která se zabývá vývojem software.

Výhody živnostníka

Živnostník má několik výhod oproti jiným forem podnikání:

  • Osobní svoboda: Živnostník může pracovat kdykoliv a kdekoliv chce. Nemusí se starat o zaměstnance ani o další záležitosti spojené s provozováním firmy.
  • Snížení účetních nákladů: Jelikož je to jednoduché právní uspořádání, účetní náklady jsou mnohem nižší než u běžných firem.

Nevýhody živnostníka

Živnostníci také čelí několika potenciálním rizikům:

  • Malá ochrana: Živnostník nemá žádnou zvláštní ochranu a nemůže sám řešit spory.
  • Více daňových povinností: Živnostník má povinnost platit a dokumentovat TPD, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a další daně.

Závěr

Živnostník je velmi užitečná forma podnikání pro jednotlivce, ale také představuje vyšší právní, daňovou a ekonomickou zátěž. Odborníci doporučují sledovat změny zákonů a být si vědom rizik.

Wikipedia: Živnostenský list