Zeď Facebooku


Facebook Wall

Facebook Wall je online nástroj, který umožňuje uživatelům sdílet aktualizace, fotky, videa a další informace. Všechny tyto posty jsou viditelné na „stěně“ osoby uživatele. Uživatelé mohou komentovat, sdílet a „líbit“ příspěvky, které se zobrazují na zdi, a přidat vlastní příspěvky a příspěvky svým přátelům.

Čím se liší „stěna“ od normálního postu?

Stěna je dlouhodobou sbírkou postů a příspěvků, které jsou zobrazeny zpětně. To znamená, že uživatel může procházet příspěvky, které byly přidány před tím, než se stal fanouškem sociální sítě.

Jaké jsou některé z výhod používání zeď Facebooku?

– Slouží jako skvělý zdroj informací, který lze na své stránce použít.

– Umožňuje uživatelům účinné sdílení různých materiálů a interakci se svými přáteli.

– Uživatelé mohou publikovat příspěvky na čístění a pro organizaci úkolů.

– Umožňuje uživatelům získávat zpětnou vazbu od svých přátel a publikace.

Jak je to s soukromím?

Facebook umožňuje uživatelům nastavit svou zeď na veřejnou nebo soukromou. V případě veřejné stěny bude přístupná všem a veškerá informace na ní mohou vidět i cizí lidé. Soukromá zeď je viditelná pouze pro přátele uživatele a nemůže být viděna ostatními.

Jak má uživatel zeď ošetřit?

– Udržujte si čistou a konstruktivní interakci.

– Nastavte si soukromou instalaci, pokud není stěna veřejná.

– Nedávejte výzvu k množení informací.

– Omezte automatické publikování fotografií a odkazů.

– Nezveřejňujte informace o vašich osobních účtech.

– Střežte si obsah, s nímž se veřejně sdílíte.

– Pravidelně skenujte Facebook Wall pro jakékoliv nežádoucí materiály.

– Zkuste příspěvky

Facebooková zeď uživatelům umožňuje získat zpětnou vazbu, sdílet nápady, vidět, co dělají jejich přátelé a mít kontrolu nad veřejnou prezentací jejich účtu. Čas, který uživatel tráví „stěnou“, bude účelně vynaložen a zaručí, že budou chráněni před důsledky veřejného sdílení.

Zde najdete další informace o Facebooku Wall.