XSS


Co je XSS (Cross-site scripting)?

XSS (Cross-site scripting) je typ útoku, který je zaměřen na webové aplikace. Útočník může použít XSS útoky k získání přístupu k uživatelským datům, vyhledávání, nebo dokonce ke spuštění nežádoucího JavaScriptu.

Jak XSS funguje?

XSS útoky vyžadují, aby útočník nainjectoval svůj kód do webové stránky nebo aplikace. Umožňuje útočníkovi upravit vzhled webové stránky nebo přesměrovat uživatele na nežádoucí webové stránky. Některé útoky se mohou provádět návštěvou škodlivé internetové stránky nebo odesláním nezabezpečeného souboru.

Příklady XSS útoků

Následující příklady ukazují typické scénáře, které XSS útok může zneužít:

  • XSS Cookie Hijacking: Pružný přístup k čtení a mazání cookie, kde se mohou uložit přihlašovací údaje.
  • Webová látka Injection: Změna HTML stránky nebo přesměrování uživatele na škodlivou stránku.
  • XSS Clickjacking: Skrytý kliknutí na stránce, které mohou spustit škodlivý JavaScript.
  • KeyLogger Injection: Zachycení a zpracování uživatelských stisků klávesnice.

XSS útočníci mohou používat mnoho různých technik k provedení útoků. Je důležité identifikovat a ošetřit jednotlivá rizika XSS, aby se zabránilo útokům.

Ochrana proti XSS útokům

Absorpce zásad ověřování, kontroly a ošetřování vstupních dat je jedním ze způsobů, jak se chránit před XSS útoky. Dále je třeba implementovat řízení přístupu do aplikace, používat nedotknutelnost neohroženého kódu, a deaktivovat XSS funkce prohlížeče.

Závěr

XSS útoky jsou stále rostoucím bezpečnostním rizikem pro webové aplikace. Je proto důležité, aby se organizace chránily před útoky, a význam chránění uživatelových dat je na pořadu dne, neustále se zvyšujícími cyber bezpečnostními hrozbami.

WikiPedia: Cross-site scripting