XML


Co je XML?

XML (eXtensible Markup Language) je jazyk pro strukturování dat, který byl navržen pro poskytování lepšího způsobu sdílení informací mezi lidmi a mezi počítači. Poprvé byl vyvinut v roce 1996 a postupně se stal nejčastějším prostředím pro výměnu dat mezi poštovními systémy, přístroji, operačními systémy a webovými stránkami.

Vlastnosti XML

XML je naprogramovaný s několika vysoce výkonnými vlastnostmi. Patří mezi ně:

  • Souhrný – XML umožňuje programátorům definovat strukturu dat jejich značkovacím jazykem.
  • Přizpůsobitelný – XML je přizpůsobitelný, což umožňuje programátorům definovat nové jazyky XML pomocí vlastních tagů.
  • Jednoznačný – XML vyžaduje, aby byl každý záznam (událost) ve struktuře dat jednoznačný.
  • Snadno čitelný – XML je více čitelný než jiné jazyky pro vytváření strukturovaných dat, jako je například HTML.

Příklady použití XML

XML se používá pro mnoho aplikací, následují tři hlavní příklady jeho využití:

  • XML je často využíváno pro výměnu informací mezi webovými aplikacemi. Může být využito pro sdílení dat nebo pro přenášení informací ze serveru na klienta.
  • Může se také využívat k ukládání informací v databázích XML, které jsou speciálně navrženy pro ukládání dat ve struktuře XML.
  • Je také často používáno ve sponách informačních systémů pro manifesty, validace a generování dokumentací.

XML je rozšířený jazyk k vytváření a zpracování struktur dat a jeho široké využití napříč různými obory jen potvrzuje jeho užitečnost a výkonnost.

Wikipedia – XML