XHTML


Co je to XHTML?

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) je založen na jazyce HTML a je to vyšší úroveň jazyka. XHTML je stejný jako HTML. To znamená, že XHTML bude sestávat z prvků HTML, ale pracuje výrazně jinak než HTML. XHTML je limitován XHTML dokumentačním typem (místo HTML).

Jak XHTML pracuje?

XHTML je založen na stejném modelu jako HTML, ale vyžaduje, aby bylo kódováno strojově čitelným způsobem. To znamená, že všechny elementy HTML by měly být rozděleny na samostatné části s přesným formátem. Každá část musí být uzavřena, aby se návrhář cítil jistě, že správně nastavuje strukturu stránky.

XHTML má své vlastní schéma, které se od HTML liší. XHTML má strukturovaný model, který poskytuje lepší přehlednost, takže je snazší navigovat mezi jednotlivými elementy HTML. XHTML přišel s novou sadou pravidel, které programátor musí dodržet. Tento model se nazývá XHTML Validitní dokument.

Použití XHTML

XHTML je nástrojem, který se aktivně používá v tvorbě webových stránek. XHTML se používá při tvorbě různých typů webových stránek, včetně webových stránek s více stránkami, webů pro blogy a e-commerce webových stránek. XHTML také přichází s vlastní sadou pravidel pro kódování, kterému se musí programátor držet, aby mohl vytvořit správně formátovaný web.

Příklady

  • Formuláře s XHTML: Formuláře obsahují specifický kód, který lze nalézt na stránce s každým formulářem.
  • XHTML obrázek: Každý obrázek na webu musí být definován v XHTML s atributy jako src, width a height.
  • XHTML CSS: Každý styl na webu musí být definován v XHTML s atributy jako background-color, width a height.

XHTML poskytují mnohem větší strukturu než HTML a skvěle se hodí pro vytváření moderních webových stránek.

Více informací můžete nalézt na Wikipedia – XHTML.