WWW


Co je to WWW?

World Wide Web, známé také jako WWW nebo Web, je globální informační systém sloužící k doručování hypertextového obsahu na počítačích pomocí internetu. Jedná se o souhrn WWW dokumentů a počítačových odkazů (skriptů a aplikací), které jsou navzájem propojeny a přístupné prostřednictvím sítě.

Jakou funkci má WWW?

WWW má několik funkcí. Nejdůležitější z nich je poskytování informací lidem na celém světě. Pomáhá také vytvářet informace a další zdroje. WWW je také vzrušujícím vývojovým nástrojem. Umožňuje vytvořit a provozovat online obchodní operace a další podniky.

Příklady WWW

Všechny webové stránky po celém světě jsou webovými stránkami, které jsou k dispozici uživatelům prostřednictvím síťového protokolu HTTP. Dalšími příklady WWW jsou:

  • E-mailové služby: Služby e-mailu jako je Google Mail, Yahoo Mail a další používají HTML a JavaScript pro uživatelské rozhraní.
  • Online fóra: Tato fóra se používají k výměně informací a interakci mezi uživateli prostřednictvím textu a obrázků.
  • Weby s aplikacemi: JavaScript se používá k vytváření dynamických internetových webových aplikací, které mohou reagovat na uživatelské akce.

WWW je skvělou a užitečnou součástí internetu, která je klíčová pro většinu uživatelů. Vůbec poprvé se objevila v roce 1989.

Konec

WWW hraje klíčovou roli v našich online životech a je to pojem, který musí každý s moderními technologiemi opravdu znát.

World Wide Web na Wikipedii