Wireframe


Co to je Wireframe?

Wireframe je první prototyp obrazovky uživatele, který rekapituluje, co se nakonec stane po vytvoření webové stránky, aplikace nebo jiného projektu. Jedná se o nejzákladnější formu modelování úvodního návrhu. Je to obvykle typ grafického schématu používaného k uspořádání elementů interaktivního designu. Wireframe zajišťuje vizuální zobrazení různých komponentů designu obrazovky a funguje jako struktura pro vypracování doplňujících deta