Web development


Webový vývoj

Webový vývoj je proces vytváření webových stránek a aplikací. Může zahrnovat funkce jako vývoj uživatelského rozhraní, dynamický obsah, e-obchodní funkce, databázové systémy a více. Každá funkce vyžaduje specifickou technologii.

Funkce webového vývoje

Webový vývoj zahrnuje řadu činností:

  • Vytváření webových stránek
  • Vývoj webových aplikací
  • Vytváření databázových systémů pro webové stránky a aplikace
  • Vývoj uživatelského rozhraní
  • Testování a optimalizace webového obsahu a aplikací

Technologie v webovém vývoji

Webový vývoj vyžaduje širokou škálu technologií, včetně HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP a více. Každá technologie má své výhody – například HTML dokumentuje strukturu weobvé stránky, zatímco CSS může být použita k vytváření stylů stránky. JavaScript se může použít k vytváření dynamického obsahu a interaktivních prvků v aplikacích. MySQL může být použit pro vytváření databázových systémů.

Webový vývoj

Webový vývoj se stal nezbytnou součástí moderního internetu. Vedení společností a světa technologií se vyvíjí rychle a webový vývoj se stává stále důležitější pro správu dat, účastníky a služby.

Wikipedia: Webový vývoj