Wall of text (WOT)


Příliš mnoho textu na obrazovce

Stěna textu, nebo WOT – Wall of Text, je typ obrazovky, který může být obzvlášť nepříjemný. To je obrazovka, která má tolik textu, že čtenář může být přímo závrať.

Může vypadat nějak podobně:

– Blok textu bez změny odstavce nebo uživatelsky přívětivých úprav.
– Není jasné označení, kde začínat čtení.
– Použití velkých, nepřehledných fontů.

WOT může často být použit jako marketingový trik, protože je schopen oslnit čtenáře. Avšak tato technika skrývá mnohá nebezpečí, která by mohla mít negativní dopad na uživatelskou zkušenost.

  • Může to vést k zahození sledování stránky, protože je příliš složité se dostat k obsahu
  • Může to mít nesjednotné zacházení s obrazovkou, protože nezadává jasné návody, co číst
  • K zahlcení čtenáře
  • To může snížit citlivost na vizuálně lákavé prvky na obrazovce, protože je rozptýlíte tím, co je vidět

Takže jak se tomu vyhnete? Její použití je obecně považováno za nežádoucí. Pokud jde o optimalizaci konverze, je důležité zaměřit se na přehlednost designu a jasnou strukturu.

  • Nepoužívejte velké fonty, které ztěžují čtení
  • Vytvářejte úrovně hierarchie struktury textu
  • Využívejte odstavce po omezených skupinách slov
  • Využívejte relevantní obrázky k doplnění textu
  • Udržujte si krátkou, ale komplexní obsah

Vždy mějte na paměti, že vizuální design je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu. To je to, co návštěvník vidí za první a to, co určuje, zda budou postupovat nebo ne.

Zdroj: Wikipedia – Wall of Text.