Výzkumný vzorek


Co je výzkumný vzorek?

Výzkumný vzorek je skupina osob které se podrobí výzkumu. Tento vzorek je vybrán vědci nebo výzkumníky na základě definovaných charakteristik. Charakteristiky výzkumného vzorku mohou být ohraničeny časově nebo mohou omezit pouze určitou část populace.

Výhody používání výzkumného vzorku

Výzkumný vzorek může potenciálně zahrnovat ty nejdůležitější a nejpřesnější informace pro výzkum. Existuje několik výhod používání výzkumného vzorku pro výzkum:

  • Umožňuje výzkumníkům se zaměřit na určitou skupinu populace a subjekty nebo lokality, o kterých se domnívají, že poskytují nejdůležitější a relevantní informace.
  • Umožňuje vědcům uspořit čas a finanční prostředky soustředěním se na konkrétní skupinu zúčastněných stran
  • Vytváří zpětnou vazbu mezi výzkumníky a jejich vzorek, což usnadňuje měření účinnosti konkrétního průzkumu
  • Umožňuje výzkumníkům lépe analyzovat data a informace získané od jejich vzorku.

V závislosti na typu a účelu výzkumu budou mít výzkumníci možná na výběr z několika druhů výzkumných vzorků, například výběrové vzorky, analytické vzorky, reprezentativní vzorky, experimentální vzorky a další.

Závěr

Výzkumný vzorek se vědci často používají k analýze údajů a informací nahromaděných z mnoha různých zdrojů a z rozsáhlého okruhu zúčastněných stran. Funguje to tak, že výzkumníci vyberou jednotlivé prvky ze skupiny určené k výzkumu a poté je analyzují, aby získali důležité informace o cílové populaci.

Vzorek (výzkum)