Výrobková koncepce


Co je výrobková koncepce?

Výrobková koncepce je termín, který se používá k popisu strategie nebo záměru zaměřeného na definování produktů, které se budou vyrábět a očekávat prodej. Výrobková koncepce je důležitá pro společnost, protože poskytuje směr pro vývoj nových produktů a danou strategii výroby.

Co jsou součástí výrobkové koncepce?

Výrobková koncepce zahrnuje následující:

  • Uživatelskou potřebu: Potřeby, na které produkt odpovídá, je nejdůležitějším prvkem výrobkové koncepce. Z tohoto důvodu je nezbytné mít dokonalé pochopení toho, co koncoví uživatelé hledají v potenciálním produktu.
  • Aktivní trh: Úspěšnost výrobkového plánu je závislá na konkrétním trhu cílev lokalitě, ve které se bude produkt prodávat. Výrobková koncepce zohledňuje zákaznickou přízeň a ekonomický cykl.
  • Produktovou strategii: Plán výrobku by měl rozlišovat mezi soupeři a poskytovat konečným uživatelům konkurenční výhodu. Strategie produktu spolu s finančními obrysy je třeba uspořádat tak, aby odpovídaly plánovaným prodejům.
  • Funkci: Výrobková koncepce definuje specifické funkce, které produkt zajistí, a zahrnuje rozsah funkcí a jejich výkonnost.
  • Cenu a dostupnost: Typ produktu by měl korespondovat s cenovou politikou společnosti a poskytovat uživateli hodnotu a uspokojení.

Příklady výrobkové koncepce

Existují následující příklady výrobkové koncepce:

  • Apple iPhone: Společnost Apple vyvinula iPhone, aby uspokojila požadavky jejích uživatelů. V Domově Apple představují iPhone jako součást celkového rozhraní, které usnadňuje zákazníkovi práci s telefonem a využívat jeho funkce.
  • Intel Pentium 4: Pentium 4 byl součástí Intelovo koncepce zaměřené na zvýšení výkonu počítačů. Intel uspořádal koncepci Pentia 4 tak, aby splňovala uživatelské požadavky a technické parametry očekávané od nového procesoru.

Efektivní výrobní koncepce poskytuje jako uživateli, tak i společnosti konkurenceschopnou výhodu. Je to nejlepší způsob, jak zajistit, aby produkt získal uz