Vylučující klíčové slovo


Co je to vylučující klíčové slovo?

Vylučující klíčové slovo je termín používaný pro popis logickému zápisu. Je to klíčové slovo, které umožňuje logikovou formu použít na výraz, aby se zajistilo, že se jen jedna možnost stane skutečností.

Existují různé typy vylučujících klíčových slov

Nejčastějšími typy vylučujících klíčových slov jsou:

  • Nebo (OR)
  • A (AND)
  • Ne (NOT)
  • Existuje (EXISTS)
  • Neexistuje (NOT EXISTS)

Příklady vylučujících klíčových slov

Příkladem pro vylučující klíčové slovo ‚nebo‘ by bylo:

Pokud kupujete novou televizi, můžete si vybrat buď LCD nebo LED.

U vylučujícího klíčového slova ‚a‘, příkladem by byla věta:

Je potřeba mít anglický jazyk a matematiku pro postup na vysokou školu.

Vylučující klíčové slovo ‚ne‘ se používá, když je třeba popsat vyloučení nebo zamítnutí:

Nikdo nemůže být požádán, aby nehodnotil.

Vylučující klíčové slovo ‚existuje‘ se používá k popsání situací, ve kterých je něco přítomno:

Existuje mnoho volitelných předmětů.

Vylučující klíčové slovo ‚neexistuje‘ se používá k popsání situací, ve kterých něco není přítomno:

Neexistuje žádný lék na smutek.

Vylučující klíčová slova jsou efektivní způsob popisu situací, ve kterých je zapotřebí logiky. Jsou užitečné pro vyjadřování myšlenek formou zkrácených vět.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%A9_slovo#Vylu.C4.8Duje.C3.ADc.C3.AD_kl.C3.AD.C4.8Dov.C3.A1_slova