Vnitřní odkaz (internal link)


Odkazování na soubory v HTML

Vnitřní odkaz (nebo také interní odkaz) je technika založená na vytváření hypertextových odkazů mezi částmi jediného webového dokumentu. Umožňuje uživatelům navigovat webovou stránku bez nutnosti přecházet na jinou webovou stránku. Uvnitřní odkazy mohou být použity k organizování webových stránek tím, že umožňuje efektivní přechod mezi různými sekcemi.

Využití weby

Hypertextový odkaz mezi dvěma částmi dokumentu se nazývá vnitřní odkaz. Tento odkaz nemusí nutně být použit pro navigaci mezi stránkami stejného webu. Další časté případy využití vnitřních odkazů jsou uvedeny níže:

  • Navigace mezi stránkami – Může být použit k organizování webu napříč stránkami a přidávat stránce do struktury a hierarchie.
  • Zvýšení SEO potenciálu – Umožňuje webmasterům vytvořit stránky s vyšším počtem odkazů, což zvyšuje pravděpodobnost, že budou vyhledávači naplněny vyhledávacími dotazy a vůbec na webových stránkách.
  • Udržení čerstvých dat – Vnitřní odkazy mohou být použity pro udržení obsahu webových stránek aktuální. Když webmasteri aktualizují informace na jedné stránce, můžou se tyto informace udržet čerstvé tím, že přidají odkazy na tuto stránku na jiné stránky stránek.

Tagy HTML a jak nepoužívat vnitřní odkazy

Anchor tag je HTML tag používaný k vytváření vnitřních odkazů. Syntaxe anchor tagu je následující:

[text]

Vnitřní odkazy by neměly být zneužívány jako způsob, jak získat prémiové odkazy pro vyhledávače. Místo toho by měly být použity pro udržení webových stránek aktuálních a poskytnout uživatelům lepší navigaci mezi stránkami.

Více informací lze nalézt na Wikipedia stránce „Inline Linking“.