Vlastní dimenze


Co je vlastní dimenze?

Vlastní dimenze je koncept vyvinutý pro naše mysli, aby porozuměla tomu, jakou část prostoru (a času) zaujímají naše věci. Koncept vlastní dimenze vyžaduje, abychom popsali nebo označili prostory, ve kterých se to má, a poté vysvětlili, co se tam děje.

Práce s vlastními rozměry

Když si uvědomujeme vlastní dimenze, stává se to, jako bychom pluli na novou kartu. Můžeme si vybrat, do jaké dimenze se chceme vrátit – například, když si měníme naši pracovní pozici nebo se stěhujeme do jiného města.

Příklady vlastních rozměrů

Následují některé příklady vlastních rozměrů:

  • Časový prostor: Obecně znamená, že určitá událost nebo akce se odehrává v určitém čase.
  • Hmotné prostory: Znamená opravdovou objektivitu, například když uvažujeme o tom, která věc je větší nebo menší.
  • Energetické prostory: Znamená to, že daná věc stojí na konkrétním místě v energii, například když se objekt dostane do vibrace nebo rovnováhy.
  • Rozměry lidí: Znamená to, že jedna věc má vliv na druhou, například když daná osoba interaguje s někým jiným.

Závěr

Vlastní dimenze jsou zásadní pro chápání toho, jak žijeme v prostoru a čase. Rozumět tomu, co znamená vlastní dimenze, může otevřít dveře k lepšímu pochopení a pozorování světa kolem nás.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dimensie_a_supeprostor