Vektorová grafika


Co je vektorová grafika?

Vektorová grafika je druh počítačové grafiky, ve které jsou obrázky zachyceny jako objekty založenými na matematickém modelu. Tyto objekty mají své atributy, které mohou být snadno upravovány. Vektorová grafika je obecně používána pro její schopnost snadno změnit velikost obrázku bez ztráty jeho kvality.

Jak vektorová grafika funguje?

Vektorové grafiky jsou tvořeny bójemi, vztahem mezi body. Tyto body spolu sestavují křivky a útvary. Vektorové grafiky používají matematické vzorce a matematické body jako základ pro zobrazování. Každá změna je zachycena bílou úpravou jediného vektoru, přičemž se nemění čísla vztahující se k parametrům obrazu, které vektor vyjadřuje.

Použití vektorové grafiky

Vektorová grafika je široce používána v různých oblastech. Následující jsou některé příklady:

  • Loga
  • Kreslení a animace
  • Mapování
  • Vědecké ilustrace
  • Vizuální publikace

Vektorová grafika také umožňuje nastavovat vlastnosti obrazu jako je barva, velikost, úhel atd., a je často používána pro sociální média, tiskoviny, webové stránky a další.

Výhody vektorové grafiky

  • Může se snadno měnit velikost – obrázky ve vektorové grafice mohou být upravovány bez ztráty kvality
  • Vyžaduje málo prostoru na disku – vektorové obrázky jsou většinou velmi malé a mohou se vejít do malého souboru
  • Vysoká kvalita obrazu – vektorové obrázky mají vynikající rozlišení a vibraný obraz

Vektorová grafika je skvělá pro vytvoření čistého a kvalitního obrazu. Je vynikající pro obrázky, kde je potřeba mít přesnou kontrolu nad rozmrzem a parametry obrazu.

Vektorová grafika na Wikipedia