Veblenův efekt


Efekt Veblenovy

Veblenův efekt je pojem pojmenovaný po americkém ekonomu Thorsteinu Veblenovi, který ho původně popsal v knize The Theory of the Leisure Class z roku 1899. Nejedná se o efekt cenový nebo tržní, ale spíše o psychologický efekt spotřebitelů. Tento efekt charakterizuje pozorovanou tendenci lidí, kteří se zdají být více skloněni koupit dražší zboží než levnější varianty, zejména v případě, že existuje kvalitativní rozdíl mezi nimi.

Veblenův efekt, taky nazýván efektem statusu, se obvykle uplatňuje v rámci módního průmyslu a spotřebitelských dovedností, jako jsou sportovní a hudební sporty. Tento efekt se týká i spotřebitele, kteří si často kupují dražší značky zboží nebo zboží s vysokým dopadem statusu. Může zahrnovat logo značky nebo cenu produktu.

Efekt Veblenovy je vážným problémem, pokud se týká vydávání peněz na publiku s nižšími příjmy. Například demografická skupina, která má nižší příjem, bude nakupovat dražší zboží, než je jejich dosah. Mohlo by to být na úkor jejich možnosti uspořádat si své finanční zádrže.

Veblenův efekt je spíše součástí sociálního chování než jednotlivého spotřebitele. Může být pro spotřebitele prospěšné, protože mu pomáhá odlišit se od ostatních ve společnosti. Na druhou stranu však může způsobit, že lidé vydají příliš mnoho peněz na produkty, které nejsou v souladu s jejich finančními možnostmi.

  • Kupování dražších produktů, které poskytují vyšší status.
  • Udělení vyššího významu zbožím na základě jejich ceny.
  • Vyšší tendence k nákupu luxusních forem zejména módního průmyslu.
  • Nesouměřitelnost s finančními možnostmi.

Veblenův efekt se stal velmi populární a je často využíván komercionálními podniky jako marketingový nástroj. Mnoho společností vytváří výrobky, které jsou v poznání veřejnosti účelově dražší. Účinkem Veblenovy je získání více zákazníků, kteří ocení cenu za položku, která se jeví jako dražší, ale vyznačuje se dobrým názvem a marketingem.

Příklady efektu Veblenova:

  • Luxusní zúčtovací služby s vyššími poplatky.
  • Nákup drahých luxusních vůči levnějším sportovním a hudebním sportům.
  • Nákup drahých automobilů s velkou značkou.
  • Užívání luxusních z$věnů s vysokou cenou.

Veblenův efekt je často vysvětlován s pomocí pojmu sociálního signálu, který se vyskytuje mezi informací o dražším pozůstatku a statusu spotřebitelů. Tento postulát se týká téměř každého produktu nebo služby a výhody se vztahují k tomu, že spotřebitel bude mít vyšší postavení ve společnosti.

Veblenův efekt je psychologický jev, který je součástí našeho každodenního života a pozornosti, kterou naše kultura kladou na cenu produktu. Faktem je, že vzestup cenových snížení může zvýšit účinnost a zisk společností. Na druhou stranu však existuje potenciál pro prohloubení rozdílu mezi těmi, kteří mají na spotřebu více prostředků, a těmi, kteří mají méně.

Zdroj informací: Wikipedia