Variabilní náklady


Co jsou variabilní náklady?

Variabilní náklady jsou náklady, které se kalkulují na základě množství výrobku nebo služby, kterou člověk vyrobí nebo poskytne. Jsou také známé jako variabilní platby nebo variabilní ceny. Ve srovnání s fixními náklady jsou variabilní náklady více citlivé na změny v množství.

Příklady variabilních nákladů

Variabilní náklady se vyskytují ve všech oblastech podnikání. Níže jsou zobrazeny některé z nich:

  • V obchodě: Náklady na nakupování zboží (například suroviny) – množství vyrobených výrobků se často stanoví na základě počtu pořízených položek.
  • V marketingu: Náklady na reklamu a propagaci, jako je placená televizní reklama nebo inzeráty v novinách, se účtují na základě počtu vydaných inzerátů.
  • V balení a expedici: Náklady na zabalení a expedici závisí na množství položek, které se musí expedovat.
  • V právní pomoci: Částky za právní služby se obvykle stanovují podle množství času nezbytného k vyřešení případu.

Jak variabilní náklady ovlivňují podnikání?

Variabilní náklady jsou velmi důležité pro správnou ekonomickou účast firem. Pomáhají firemnímu managementu pochopit, kde je efektivní a nákladově efektivní investovat. Umožňují podnikům identifikovat náklady, které se sníží nebo zvýší v závislosti na počtu vyrobených výrobků nebo poskytnutých služeb.

Tato informace podniku může být užitečná při stanovování cen produktu nebo služby. Správná analýza variabilních nákladů může pomoci provozovateli podniku identifikovat, kde existuje prostor pro stanovení objektivních cen vyrobeného zboží nebo poskytnuté služby.

Závěr

Variabilní náklady jsou cennými nástroji, které firemnímu managementu pomáhají pochopit, kde je efektivní a nákladově efektivní investovat. Umožňují podnikům identifikovat náklady, které se mohou lišit v závislosti na produktu nebo službě. Proces analýzy variabilních nákladů se může a měl by používat k ovlivnění cen produktů a služeb.

Wikipedie – Variabilní náklady