UX writing


UX psaní: Co to je?

UX psaní je proces psaní s jediným cílem, což je vytvářet lépe prožité uživatelské zážitky prostřednictvím jazyka. Tento typ psaní je všude kolem nás, od snadných a intuitivních webových stránek po aplikace pro mobilní zařízení. Typy slov, které používáme, pomáhají definovat způsob, jakým uživatelé interagují se zařízeními, což je důležité, protože uživatelé nemohou mluvit s aplikací.

Jaké jsou klíčové prvky UX psaní?

UX psaní se soustředí na vývoj prožitků uživatelů prostřednictvím použití slov. Mezi klíčové aspekty UX psaní patří:

  • Kreativita: Vyžaduje vymýšlení autentických slovních spojení, aby se vytvářel prožitek uživatele, který je zábavný a konzistentní.
  • Stručnost: UX psaní dává přednost kratším, uživatelsky přívětivým a pochopitelným frázím.
  • Intuitivita: Jakékoli použité slovo by mělo být jednoduché a snadno pochopitelné pro každého uživatele bez potřeby vysvětlení.
  • Konzistence: Je důležité se držet stejných pravidel psaní na všech platformách a ve všech aplikacích. Blahopřání a závěry by se měly stále opakovat a lišit se jen mírně mezi platformami a různými typy aplikací.

Příklad UX psaní

UX copywriter píše jazyk, který používá uživatelé ve svých denních životech. Příkladem mohou být všechny druhy instrukcí, jako například aplikace pro chytré telefony, která může mít následující text ve svých instrukcích:
„Klepněte na ikonu hodin na obrazovce a nastavte čas.“

Nejenže se vyhýbá technickým termínům, které by sotva pochopili uživatelé, ale také je napsána ve stylu, který je snadno pochopitelný.

Závěr

UX psaní pomáhá přeměnit složitá technická data na jednoduchý, intuitivní a uživatelsky přívětivý jazyk. Je to skvělý způsob, jak pomoci uživatelům rozumět produktu a application_interface.

Uživatelské zkušenosti – Wikipedia