USP – jedinečný prodejní argument


Jak USP učiní Váš produkt výjimečným?

USP je zkratka, která je odvozena od anglického spojení Unique Selling Proposition. Jde o způsob, jak prodávat produkty – vytvořením jedinečného prodejního argumentu. USP je specifický pro náš produkt a nikoli univerzální, a proto je velmi důležité ho správně formulovat.

USP pomáhá prodat produkty. Říká zákazníkům, proč by měli zvolit produkt, tím vyčleňuje konkurenční produkt. Protože má smysl pro podnikání na místní úrovni, hodí se speciálně pro malé nebo střední firmy, aby se vymanily ze silné konkurence větších společností.

Je důležité důkladně analyzovat a definovat, co je naše USP. Můžeme použít tyto základní body k formulování:

  • Vyčleňte se: Co je unikátní na našem produktu? Obzvláště se zaměřte na to, jak se liší od ostatních?
  • Poskytneme konkrétní přínosy: Jaké přínosy / výhody se poskytují našim zákazníkům? Co náš produkt umožňuje?
  • Odlište se od konkurence: Jak náš produkt odlišuje od ostatních? Do jaké míry náš produkt snižuje náklady nebo čas? Jak ho zákazníci přijímají?

Prodejci by měli svému druhu zboží také věnovat více pozornosti a prezentovat ideální scénář pro použití produktu. To, co utvoříte, bude mít konkrétní dopad na schopnost prezentovat naše USP. Je důležité uvědomit si situaci našich zákazníků a definovat, co pro ně můžete udělat jinak, a to bude silným promotérem prodeje.

USP je mocnou marketingovou zbraní, kterou je nutné správně uvolnit. Je třeba pečlivě vyhodnotit co se liší v našem produktu a jak to můžeme prezentovat. To nám pomůže odlišit náš produkt a naše služby od konkurence.

Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Unique_Selling_Proposition