URL parametry


Co jsou URL parametry?

URL parametrů se týká moderní webová úprava a znamenají předávání dat na stránce webu ze serveru na klienta, klienty mohou tyto URL parametry upravit pro jejich funkci jako příklad pro vylepšení zobrazení informací. URL adresa může obsahovat informace o stavu aplikace a jejich proto sledování.

URL parametry

URL parametry jsou často ve formě řetězce dat, oddělených středníkem. Jednotlivá data je dále oddělena pomocí klíčů a hodnot, klíč a hodnota je dále oddělená pomocí znaku =. Mezi tyto URL parametry můžeme zařadit:

 • sid (Session ID)
 • source (zdroj)
 • type (typ záznamu)
 • code (typy kódů pro snadné sjednocení)

Například pokud používáte URL předávání dat, můžete to udělat s URL, jako je:

  http://www.example.com/page.html? sid=12345&source=example&type = post& code = XYZ

Zde je vidět, že každému parametru odpovídá hodnota. Například:

  sid = 12345

nebo

  code = XYZ

. Každý z těchto parametrů pomáhá poskytnout webové stránce informace o tom, jak se vypořádat s informacemi odeslanými požadavky uživatele.

Používá časté URL parametry

Parametry URL se používají na různých webových stránkách, jako například Mohou sloužit jako filtr pro vyhledávání, informace o kontextu, stránka požadovaná pro přesměrování, údaje o aktuálním stavu aplikace a další možné účely. Níže uvedený seznam je pouze zlomkem z používání parametrů URL:

 • Google může vyžadovat očíslování stránky pro výsledky vyhledávání
 • Vyhledávání na webových stránkách může vyžadovat start, limit a order hledání výsledků
 • Může být vyžadována stránka pro přesměrování po přihlášení na webu
 • Navigace nabídek může vyžadovat zahájení přechodu na zvolenou stránku
 • Při vytvoření nebo úpravě záznamu může být požadována stránka pro přesměrování

Konkrétní příklad parametru URL

Pokud chcete vidět stránku o produktu, který byl filtrován ve vyhledávání, může být URL následující:

  http://www.example.com/products?type="bag"&colour="blue"&size="medium"

Zde existuje 3 parametry, které byly použity k filtrování výsledků. Je možné je měnit a přizpůsobit podle preferencí uživatele.

URL parametry jsou často používány webovými vývojáři pro zlepšení vzhledu a funkcí webových stránek. Můžete je snadno upravit pro dosažení výsledku, který chcete.

Wikipedia – Uniform Resource Identifier