Typografie


Co je to typografie?

Typografie zahrnuje mnoho různých technik, procesů a statusů, které se nevztahují pouze k písma, ale také k oběžnému listu. Stejně jako design celého webu, typografie ovlivňuje to, jak webové stránky vypadají a jaký dojem udělají na čtenáře.

Typografie a její komponenty

Typografie má širokou škálu technik, procesů a statusů, které jí pomáhají dosáhnout různých designových cílů. Některé z nejčastějších technik zahrnují:

  • Velikost textu: Změnou velikosti textu se designéři dívají, aby textové zprávy byly čitelné a zajímavější.
  • Barva fontu: Barva fontu se může lišit v různých částech webové stránky, takže designéři se snaží, aby byly použity barevné kombinace, které jsou čitelné a atraktivní.
  • Fonty: Existuje mnoho různých druhů fontů, od serifu až po sans-serif, a designéry se musí dosáhnout kompromisu mezi velikostí textu, fontem, atributy fontu.
  • Mezery mezi řádky: Mezery mezi řádky se používají ke zvýšení čitelnosti, protože to zajišťuje, že text má mezeru, aby se uvolnil očím čtenáře.

Kromě těchto komponentů existuje mnoho dalších, jako jsou délka řádku, konstrukční přesahy, neveřejné písma atd., které se musí řídit pro dosažení úspěšného webu s dobrou typografií.

Důvody, proč je typografie důležitá

Typografie hraje klíčovou roli ve všech oblastech designu, protože poskytuje zásadní hodnoty pro čtenáře.

  • První je čitelnost. Dobré typografické řešení umožňuje čtenáři rychle a jasně pochopit informace, které webová stránka obsahuje.
  • Druhý je atraktivnost. S dobrou typografickou hierarchií se designéři mohou spolehnout na písma, fonty, barvu a další prvky, aby design byl řádně zdůrazněn.
  • Třetí je navigace. Z dobrého typografického systému mohou všichni čtenáři přejít na konkrétní stránku webu, aniž by se ztratili.

Typografie je originální součástí celkového designu webu a může být rozdíl mezi dobře navrženými stránkami a nevhodně zpracovanými stránkami.

Typografie (Wikipedia)