Typografická řeka


Co je Typografická řeka?

Typografická řeka (anglicky tipografický průtok), je design technika která se používá při ukládání textu ve vektorových grafických programech. Jedná se o jednoduchou a elegantní metodu rozložení textu do vhodného tvaru, který může být následně snadno úpravován.

Jak se používá?

1. Načtěte si vektorovou grafiku do software (obvykle Adobe Illustrator)
2. Vyberte textový nástroj a začněte psaní
3. Vyberte typografii a vytvořte obal (např. Jordánsko průravný blok)
4. Vyberte říční nástroj (obvykle je k dispozici ve skupině ovládacích prvků)
5. Nastavte velikost černého krytu a hustotu textu
6. Nastavte směr a rychlost toku
7. Upravte text podle potřeby

Příklady Typografické řeky

Typografická řeka je skvělým nástrojem pro vytváření zajímavých designů, které mohou přitahovat pozornost diváků. Zde jsou některé příklady:

  • Logo: Typografická řeka může být použita k vytváření módních a unikátních logotypů. Může být také použito k animování loga.
  • Obrázky: Typografická řeka může být použita k vytvoření efektů proudu textu na různých obrazových prvcích nebo jiných fontů.
  • Webové stránky: Může být použito k budování proudu textu na webových stránkách. Toto je skvělý způsob, jak vytvořit unikátní a přitažlivý design.

Závěr

Typografická řeka je skvělým nástrojem pro design a typografii a lze ji použít pro širokou škálu účelů. Pokud se chcete o tomto nástroji dozvědět více, doporučujeme navštívíte ?Wikipedii, kde najdete více informací a ukázky.