TTL


Co je TTL?

TTL (Time To Live) je v počítačových sítích používaný nastavitelný parametr zpráv Internet Protokolu (IP). Určuje, jak dlouho má být zpráva předána sítí, než se automaticky smaže a nepřeposílá.

Jak funguje TTL?

Když je odeslána IP datagram, TTL je také odeslán. Pak, pokud je IP datagram přeposílán po cestě, hodnota TTL je snížena o jedna. Pokud je hodnota TTL 0, znamená, že datagram nesmí být přeposílán a je odstraněn; je v ‚zpráva odmítnuta‘. To je hlavní funkce TTL – ochránit síť před používáním nekonečný „smyčky“ pro posílání dat.

Výhody TTL

TTL nastavení přináší následující výhody:

  • Bezpečnost: datagramy s nízkou TTL se nemohou dostat daleko a stačí, aby zabezpečily síť.
  • Šetří zdroje: datagramy se nemohou na síti posílat do nekonečna a to šetří kapacity sítě.
  • Jednoduchost: je jednoduché a rychlé nastavit parametr TTL, bez nutnosti měnit jiné síťové nastavení.

Příklad IP TTL

Většina operačních systémů mění výchozí hodnotu TTL pro IP datagramy s různými síťovými typy zařízení. Například, výchozí TTL hodnota pro Windows je 128; zatímco výchozí TTL hodnota pro Linux je 64.

Závěr

IP TTL je jedním z hlavních parametrů pro správu sítě a předpokladem pro plnou funkčnost datagramů v síti. Parametr TTL je velmi důležitý pro datovou bezpečnost a správu sítí.

Wikipedia – Time To Live