TRP (Target Rating Point)


Čím je TRP (Target Rating Point)?

TRP je zkratka od anglického výrazu „Target Rating Point“. Toto měřítko slouží jako strategický dohled pro média. Pomáhá poskytovatelům médií v kontrole četnosti, doby trvání, rozsahu a účinnosti mediálních kampaní.

TRP se používá ke kvantifikaci sledovanosti jakéhokoli média, ať už jde o televizi, rádio, film, print nebo online média. Například televizní stanice se můžou seznámit s kvantitativním objemem pohledů na program nebo reklamní blok.

TRP v televizním průmyslu

V televizním průmyslu se TRP používá pro určování sledovanosti programů a reklam. Na základě zjištění se televizní stanice můžou rozhodnout, které programy mohou udržet ve vysílání nebo musí být odstraněny z nabídky. Kromě toho se TRP používá k měření účinnosti reklamy.

Například televizní stanice točí reklamní blok skládající se z tří spotů, přičemž každému spotu se přiděluje TRP připadající na 1 000 diváků. Na konci měsíce poskytovatel médií vypočítá celkovou účinnost reklamního bloku. Výsledky se následně použijí pro úpravu reklamního bloku nebo pro zcela nový reklamní plán.

Výhody TRP

TRP nabízí řadu výhod. Mezi ně patří:

  • Umožňuje měřit účinnost každé kampaně.
  • Pomáhá poskytovatelům médií vybírat nejvíce vhodné programy.
  • Je rychlé a jednoduché.
  • Snadno se interpretuje.

TRP je velmi užitečnou metrikou pro mediální profesionály, stejně jako pro provozovatele médií a reklamní agentury. Pomáhá vidět marketingové náklady jako investice, která je zároveň užitečná pro zdokonalení nebo vylepšení mediální kampaně.

Přečtěte si více o TRP na Wikipedii.