Touchpoint


Co je to „dotekový bod“?

Dotekový bod (často stylizovaný jako „touchpoint“) je veřejné místo v obchodě, klubu nebo domě, ve kterém se konají jednotlivé interakce mezi zákazníky a organizacemi. Dotekové body mohou mít fyzickou přítomnost ve formě obchodu nebo služby, technickou formu přístupu k informacím nebo digitální službu nebo produkt. Některé z nejběžnějších typů dotekových bodů zahrnují:

  • Fyzický objekt: Toto je objekt v obchodě nebo ve veřejném prostranství, který se skládá z bodů otevření nebo služeb. Jsou místa, jako je obchodní zóna, stanice metra nebo vlaku, obchody s potravinami, atd.
  • Digitální místo: To může být internetová stránka, mobilní aplikace, sociální síť nebo účet na dalších kanálech. Tyto místa slouží k informování spotřebitelů o produktech a službách organizace.
  • Interaktivní aplikace: Tyto obecně slouží k interakci mezi zákazníky a organizacemi a mohou být k dispozici v aplikacích, jako jsou e-shop, webové stránky nebo chatboty.

Kromě toho mohou existovat dotekové body ve fyzickém obchodě, jako je označení na výrobcích, obrazovky na výstavech produktů, letáky, předváděcí modely, stánky se produkty a službami atd. Tyto dotekové body přinášejí spotřebitelům informace o organizaci a jejích produktech a službách.

Využití dotekových bodů

Dotekové body jsou často využívány k vytvoření silného vztahu mezi organizací a jejími zákazníky. Může také stimulovat nákupy a prodeje prostřednictvím vytváření dobrého prvního dojmu prostřednictvím prezentace produktů a služeb.

Organizace může také využívat tyto dotekové body k získávání zpětných informací od zákazníků o produktech a službách. Dotekové body mohou být bolestí nebo zdrojem radosti z jakéhokoliv procesu. Používá je k analýze chování spotřebitelů, marketingových aktivit a úspěšnosti produktů.

Koncové poznámky

Dotekové body jsou velmi důležité pro organizace a jsou často využívány k vytvoření silného vztahu se svými zákazníky, získávání zpětné vazby a analýze jejich chování veřejnosti. Dotekové body mohou být digitálními místy, interaktivními aplikacemi nebo fyzickými objekty.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Touchpoint