Tooltip


Co to je tooltip?

Tooltip je malá nápovědná bublina, která se objeví v reakci na dotyk nebo najetí myší. Jeho primárním účelem je poskytnout použiteli informace o elementu. Obecně se tooltipy používají k identifikaci aktuálního kontextu nebo informací o stavu uživatelského rozhraní. Nápověda je často zobrazena pouze při kliknutí (tlačítkové tooltipy) nebo po najetí myší nad element (nápověda myši).

Příklady tooltipů

Níže jsou uvedeny některé příklady tooltipů:

  • Tooltipy kliknutí: Tooltipy kliknutí jsou většinou zobrazené v tlačítkách. Například, pokud se uživatel klikne na tlačítko „Uložit“, může se objevit tooltip s tím, aby se použitel ujistil, že chce opravdu uložit změny.
  • Hover Tooltip: Hover tooltip se objeví jakmile uživatel najede myší nad daný element. Například, pokud uživatel najede myší nad ikonu přehrávače médií, tooltip může poskytovat informace o řízení přehrávače.
  • Hover Text Tooltip: Tooltip textu se objeví jakmile uživatel najede myší nad určitý text. Například, tooltip textu v plug-inu pro webový prohlížeč zobrazí definici pojmu použitého v textu.

Tooltipy jsou skvělým způsobem, jak poskytnout uživatelům potřebné informace ve snadném a efektivním způsobem. Uživatelé nemusí přecházet do jiné sekce nebo otevírat nová okna, aby obdrželi informace. Jsou užitečným nástrojem pro seznamování s koncepty, které nápověda může velmi stručně vysvětlit.

Více informací o tooltipu naleznete na stránce Wikipedia: Tooltip.