Tonalita komunikace značky


Co je tonalita komunikace značky?

Tonalita komunikace značky se v podstatě odkazuje na způsob, jakým se značka prezentuje svým potenciálním zákazníkům, než na samotnou podstatu produktu nebo služby. Způsob, jakým značka komunikuje, zahrnuje všechny aspekty – volbu slov, grafický design, jakým je zobrazena a tón, který je použit. Tyto komponenty přispívají k celkovému vnímání značky.

Příklady značkové tonality

Tady je několik příkladů tonality komunikace značky:

  • Humor: Kampaň Old Spice, která se snažila posílit vnímání mužů jako jedinečných a vtipných.
  • Authenticita a upřímnost: reklamní kampaň firmy Nike s titulkem „Just Do It“.
  • Inspirace: kampaň Hyundai „Až ty můžeš“, sloužící k dosažení cílů díky odhodlání.
  • Chytře konstruované: reklamní kampaň firmy Apple, která prezentuje produkty v dráždivém a sofistikovaném scenáři.

Zvolte tonalitu komunikace značky, která je pro vaši značku odpovídající a vyberte příslušný design a slova tak, abyste odráželi společenskou roli, jakou chcete plnit.

Důsledky

Je důležité, abyste si uvědomili dopad, jaký může mít nesprávně nastavená tonalita komunikace značky. Použití nesprávných slov nebo nevhodný tón může vašim zákazníkům dávat nesprávné signály a vést k hašení vaší značky.

Závěr

Tonalita komunikace značky je důležitou součástí celkového obrázku značky. Abyste získali vyvážený obrázek o vaší značce, je třeba vybrat správnou kombinaci komponentů komunikace značky.

Wikipedia – Marketingový komunikační mix