TLDR


Co je to TLDR?

Krátké zkratky, jako TLDR, jsou často používány v internetových konverzacích mezi lidmi a představují slovo Too Long; Didn’t Read (příliš dlouhé; nebylo přečteno). TLDR je obecný výraz používaný k popisu velkého počtu informací, které lidé opomíjejí číst, neboť jsou příliš dlouhé nebo složité.

Příklady TLDR

TLDR slouží jako užitečný nástroj pro určení hlavního bodu jakéhokoli textu a zvýraznění jeho hlavních myšlenek. Zde jsou některé z nejběžnějších použití TLDR:

  • Komprimovat dlouhé články Když lidská pozornost stlumí detailní informace místo toho, aby se soustředila na klíčové body, může se TLDR použít jako užitečný nástroj pro optimalizaci článků s hrubou formou seznamových bodů.
  • Vyhledávání informací Kdokoli, kdo hledá informace, se může obrátit na TLDR jako první zdroj, který může ocenit skutečný obsah článku. Snaží se získat celkový obrázek o informacích bez čtení dlouhých článků.
  • Přehled vyprávění TLDR se často používá k předvedení podrobného přehledu úryvku nebo knihy, aniž by došlo k příliš velkému čtení.

TLDR je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro přehlednost a stručnost. Používá se k získání nejdůležitějších informací z množství informací, které mohou být příliš dlouhé.

Zdroj: Wikipedia – TLDR