Tisková zpráva


Co je to Tisková zpráva?

Tisková zpráva je písemná sdělení určená tiskovým médiím. Jsou produkovány komerčními subjekty, politickými stranami, neziskovými nebo nevládními organizacemi nebo jinými typy subjektů. Cílem tiskových zpráv je zvýšit povědomí o firmách, produktech, akcích nebo osobě.

Použití tiskové zprávy

Tiskové zprávy nejsou obvykle určeny k publikování v novinách nebo jiných periodikách, ale reporterského typu práce, která je prováděna novináři. Nicméně, některé možné použití tiskových zpráv zahrnují:

  • Představení firmy
  • Uvádění produktu nebo služby na trh
  • Vyhlášení partnerství
  • Informování o významných mezzorech v obchodě
  • Ohlašování zajímavých akcí

Formát tiskové zprávy

  • Headline: Již na první pohled musí headline strhnout pozornost editora, novináře nebo čtenáře.
  • Datum: Tisková zpráva obvykle obsahuje datum sdělení, které má být uvedeno v titulku nebo v první větě.
  • Vysvětlení: Na požadavek novinářů nebo čtenářů je třeba, aby se vysvětlila situace. To by mělo být krátké a stručné, co bylo dosaženo.
  • Fakta: Jednou z nejdůležitějsích částí tiskové zprávy jsou fakta. To jsou přesná data a informace.
  • Kontaktní údaje: Tisková zpráva by měla obsahovat kontakty pro tiskové média a další dotazy.

Tiskové zprávy mají být stručné a konkrétní o konkrétních podmínkách, protože fakta jsou považována za klíčovou součást sdělení. Tímto způsobem mohou novináři a redaktoři samostatně posoudit důležitost informací a využít tiskovou zprávu jako informační zdroj.

Více informací o tiskových zprávách můžete najít na následujícím odkazu na Wikipedii: Tisková zpráva.