Tisková verze 


Tisková verze – vyrovnání potřeb Grafika vs. Funkčnost

Jak update systémů a technologií, tak i designu webových stránek se mění a rozvíjí, bývá často obtížné udržet vyvážené postavení mezi designem a funkčností. Ačkoliv někdy vizuální prvky stránek silně převažují, je třeba zajistit přiměřenou funkčnost, aby uspokojil záměry tržního produktu. S tím, čemu můžeme říkat „tisková“ verze webu, to bývá často snazší.

Tisková verze webu je v podstatě koalescencí toho, co se nachází na webu vytvořená pro obecné tištění, aby bylo dosaženo lepšího vizuálního stylu. To se často dosáhne odstraněním některých prvků, které jsou na obrazovce pro web účelné, ale pro tisk je méně produktivní.

Souhrnně, zde jsou základní body, které vám pomohou při tvorbě tiskové verze vašeho webu:

  • Vyčištění nadbytečných prvků: Odstranit prvky, které nemají vliv na obsah, jako je navigace a prvky patřící do UI.
  • Odbrousit nežádoucí vizuální efekty: Tohle je obzvláště produktivní na stránkách, které jsou plné animovaných a dynamických prvků.
  • Optimalizace vizuálního stylu: Přepnutí z dynamického stylu na statický obrázek, oříznutí okolo obrázků a optimalizace písma.

Je třeba být opatrný tak, aby se při tiskování udržel důraz na design a funkčnost. Vyvážením těchto dvou stránek lze produkovat lepší a hezčí tištěný produkt pro uživatele a hlavní stránky produktu.

Více informací o tiskových verzích najdete na stránce Wikipedia.