Tisková konference


Jak probíhá tisková konference?

Tisková konference je bežnou a ceněnou formou prezentace informací a sdělení široké veřejnosti. Obvykle je pořádána firmou nebo osobou, která má veřejnosti co podat. Během press tisku se vždy účastní novináři ze spravodajských médií nebo blogerů.

Běžný průběh tiskové konference.

  • Hostitel začíná konferenci. Vypráví svůj příběh a představuje svůj příspěvek.
  • Pracovníci pořádajících médií prezentují svoje otázky.
  • Hostitel odpovídá na dotazy.
  • Novináři mohou předkládat další dotazy prostřednictvím pořadatelů.
  • Hostitel může prezentovat nebo prodiskutovat svůj postoj.
  • Konference končí, hostitel podá závěrečnou zprávu.

Vliv tiskových konferencí

Tisková konference má mnoho přínosů, nejen pro poskytovatele informací, ale i pro novináře. Skrz ni totiž mohou novináři získat co nejvíce informací z první ruky a zajistit, aby jejich čtenáři byli ve stejném místě, jako je informační zdroj.

Konference také slouží k poskytování důvěryhodných informací veřejnosti, protože hostitel má příležitost vystoupit přímo před sdělovacími prostředky.

Závěr

Tiskové konference jsou důležitou součástí pro prezentaci informací a sdělení veřejnosti. Mohou pomoci poskytovat informace novinářům, posílit jméno firmy nebo osoby a podpořit jistotu jejich sdělení.

Tisková konference (Wikipedia)