Timesheet


Co je Timesheet?

Timesheet je typ dokumentu, který může být řízen v projektovém prostředí, aby pomohl organizaci sledovat výkon každého člena týmu. Timesheet se skládá z kontingentních informací týkajících se času stráveného na projektu. Může se objevit v podobě Excelového souboru, vzory kontrolního záznamu, listu papírového nebo digitální platformy.

Jak Timesheet pracuje?

Timesheet ukládá informace o všech činnostech, které členové týmu provádějí, stejně jako projekty, jež jsou věnovány. Zaznamenává informace o čase stráveném na každé činnosti a projektu, aby umožnil řízení činností, stanovení priorit a plánování. Člen týmu nebo pracovník eviduje čas, který strávil na projektových úkolech ve svém timesheetu.

Co Timesheet zahrnuje?

Timesheet může zahrnovat následující informace:

  • Datum – Každý člen týmu může uvádět datum, které se týká činnosti, projektu nebo primeraně stráveného času.
  • Hodiny – Vytváří přehled o hodinách strávených na dané činnosti během dne.
  • Pokyn – Popis činnosti nebo projektu. Může zahrnovat zaškrtávací políčka, aby pomohl uživatelům sledovat, které úkoly byly dokončeny.
  • Vedoucí projektu – Jméno manažera nebo vedoucího projektu, který pracovník naslouchá.
  • Výdaje – Pracovník může vyplnit detaily výdajů, které souvisejí s projektem nebo jinou činností.

Timesheet lze používat pro zaměstnance, dobrovolníky a kontraktory. Umožňuje managementu zaměstnanců sledovat pečlivě, kde každý člen týmu pracuje a jaké výsledky vykazují. To umožňuje organizacím, aby dosáhly plného využití časových informací a poskytovaly lepší řízení výkonu a kvality práce.

K čemu jsou Timesheets určeny?

Timesheets jsou užitečné pro sledování času, který trávíte na úkolech a projektech. Pomáhají získat přehled o úkolech, které člen týmu během dne navštívil. Můžete je také použít k proaktivnímu plánování a sledování práce a časových rozpočtů. Trávíte-li delší čas na projektech než očekáváte, můžete nastavit upozornění, abyste dosáhli plánovaného cíle.

Timesheet na Wikipedii