Technický dluh 


Co je to technický dluh?

Technický dluh (někdy označovaný jako debt technických funkcí nebo syntaktický debt) je součet technických pohledávek, které se nahromadí v kódu nebo ve webové aplikaci během času. Je to druh zátěže způsobené nadměrnou technickou zátěží, kterou některé struktury vytváří po dobu své existence. Jeho nevýhodou je, že se bez údržby a přepracování zvyšuje riziko selhání. Kleswaný výkon, absence konzistence, zvýšená pravděpodobnost výskytu chyb a nemožnost poskytnutí nových funkcí uživateli jsou jen některé důsledky, které mohou být fatální pro organizaci.

Příklady technického dluhu

  • Nestrukturovaný nebo špatně strukturovaný kód
  • Velké množství poznámek v komentářích
  • Chybí některé funkce
  • Nekonstantní design
  • Neškálující

Jak lze snížit technický dluh?

Refactorování – Refactorování je proces přepracování stávajícího kódu tak, aby se zjednodušily koncepty, exkluzivní požadavky a technická komplexitu. Používá se k čištění nebezpečného a špatného kódu.

Odstraňování vnitřních konfliktů – Je třeba zamezit vzniku vnitřních konfliktů záznamů, například konfliktu mezi dvěma nebo více záznamy nahrazením jednoho z nich novým záznamem. Tím se zablokuje a odstraní duplicita, obnoví se konzistence a posílí data integrity.

Aktualizace technologie – Nové technologie mohou přinést úspory času, zjednodušení práce a zvýšenou produktivitu. Aby se zabránilo nesprávnému využití nebo technologickému zaostávání, je nutné aktualizovat technologie pravidelně.

Správa verzí – Správa verzí je proces, který se používá k udržování kódu. Pomáhá vám sledovat kód a poskytuje i spouštění nových verzí.

Závěr

Technický dluh je jednou z výzev, se kterou se dnes potýkají vývojáři. Aby se tomu zabránilo, je důležité nastavit náležitou údržbu a správnou architekturu. Jejím zachováním se vyhnete mnoha problémům, které technický dluh přináší.

Zdroje: Wikipedia technický dluh