TCP/IP


Co je TCP/IP?

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je sada protokolů, jejichž cílem je umožnit komunikaci mezi různými počítačovými systémy na internetu. Jejich hlavním účelem je zabránit ztrátě dat při posílání mezi počítači.

Jak TCP/IP funguje?

TCP/IP se skládá z několika protokolů, které poskytují důležité funkce pro přenos dat. Tyto protokoly se spolu navzájem propojují a umožňují různým aplikacím, jako jsou e-maily a webové stránky, spolupracovat.

Protokoly TCP/IP byly navrženy, aby umožnily počítačům v různých lokalitách propojit se navzájem. TCP/IP se skládá z následujících protokolů:

  • IP: Internet Protocol.
  • TCP: Transmission Control Protocol.
  • UDP: User Datagram Protocol.
  • FTP: File Transfer Protocol.
  • SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.

Když jsou data posílána mezi počítači, IP používá k označení adresy, kde mají být data poslána. TCP se pak stará o to, aby byla data doručena bez jakéhokoliv poškození nebo ztráty dat. UDP je náhrada protokolu TCP a jeho hlavním úkolem je posílat data s minimální a velmi malou ztrátou dat. FTP se používá pro správu souborů a SMTP je využíván k odesílání e-mailů.

K čemu je TCP/IP dobré?

TCP/IP je klíčový k vytváření internetu. Poskytuje mechanismus pro přenos dat mezi různými počítači. Umožňuje vám například sdílet soubory mezi různými počítači a odesílat e-maily. To je zcela zásadní pro moderní interakce přes internet, jak ji známe dnes.

Shrnutí

TCP/IP je sada protokolů, které umožňují počítačům v různých lokalitách spojit se a bezproblémově komunikovat. Jejich hlavním účelem je zabránit ztrátě dat během přenosu a umožnit počítačům fungovat jako jeden v obrovské síti jako je internet.

Zdroj