Targeting


Cílení – základní princip v marketingu

Cílení je funkcí marketingu, která zohledňuje zákaznický trh. Proces cílení se zaměřuje na identifikování skupin zákazníků a následné cílení marketingu na tyto skupiny. Primárním cílem cílení je optimalizace obchodnického úsudku pomocí analýzy potenciálních zákazníků a jejich vlastností. Cílení je nezbytné pro úspěch marketingu, protože může pomoci společnosti lépe cílit na její cílové skupiny a dosáhnout požadovaných výsledků.

Cílení je teoretický proces, který zahrnuje různé kroky, včetně definování trhu, výběru zákaznické skupiny, segmentace trhu a pochopení toho, jak trh reaguje na různé marketingové kroky. Je také důležité pro marketingovou kampaň mířit na správné cílové skupiny, aby se dosáhlo úspěchu. Firmy často využívají cílení k analyzování, jak trh reaguje na jejich produkt nebo službu a jak mohou lépe trh cílit.

Následující jsou příklady cílení v marketingu:

  • Geografické cílení – cílení na určité geografické oblasti nebo skupiny zákazníků ve stejné geografické oblasti.
  • Demografické cílení – cílení na konkrétní skupiny zákazníků na základě jejich demografických údajů, jako je věk, pohlaví nebo příjem.
  • Psychografické cílení – cílení na konkrétní skupiny na základě jejich trávení, Kaufových návyků, preferencí a názorů.

Cílení je základní princip marketingu, který umožňuje společnostem lépe cílit na své cílové trhy a úspěšně realizovat jejich produkty nebo služby. To jim umožní dosáhnout maximálního obchodního potenciálu.

Pro více informací si prohlédněte Wikipedii: Cílení v marketingu.