Subdoména


Co je subdoména?

Subdoména je část domény, která existuje jako součást hlavní domény. Je používána k zobrazení stránky, která se liší od hlavního webu, obvykle k jeho zaměření na konkrétní část nebo účel. Subdomény jsou obvykle vytvářeny pomocí tzv. úrovní subdomény, přičemž každá úroveň na sebe volí druhý prvek pomocí tečky.

Výhody subdomén

Subdomény mají několik užitečných výhod:

  • Mohou pomoci webovým stránkám izolovat oblasti a odvětví jejich obsahu.
  • Umožňují webu lépe se strukturovat, přizpůsobit uživatele a lepšě cílit obsah.
  • Subdomény je možné nasazovat na různé webové servery nebo jiné weby.
  • Jsou velmi jednoduché k vytváření a pořizování.
  • Umožňují webům získávat návštěvníky.

Příklady subdomén

Některé z nejběžněji používaných doménových subdomén zahrnují:

  • www.example.com – Subdoména www na doméně „example.com“ se nezobrazuje, ale běžně se k ní připojuje.
  • support.example.com – Moodlem subdoménou na doméně „example.com“, která se může používat ke komunikaci s uživateli.
  • blog.example.com – Subdoména blogu „example.com“ pro představení obsahu v blogové platformě.

Subdomény jsou užitečné a snadné nástroje pro správu informací a zpracování návštěvníků.

Více informací o subdoménách na Wikipedii.