Strategie vyzyvatele


Strategie vyzyvatele: Co to znamená?

Vyzyvatel je tvůrce a provokatér, který selhává v tom, aby zmobilizoval a vyvolal odezvu, kterou usiluje očekávat od ostatních. To je obecný význam, který slovo „vyzyvatel“ bývá občas interpretován. Pokud jde o strategie vyzyvatele, jde o skupinu strategií používaných v oblasti marketingu, která je zaměřena na získávání pozornosti, která by přiměla ostatní k akci.

Výhody a účely strategií vyzyvatele

Strategie vyzyvatele může být veřejnosti přínosná. Může pomáhat při šíření informací o nových produktech nebo může pomoci při propagaci nových konceptů. Mezi nejčastější účely strategií vyzyvatele patří:

  • Rostoucí zákaznická základna – získání pozornosti veřejnosti a vyvolání zájmu kolem určitého produktu nebo konceptu.
  • Přeshraniční pozornost – propagace produktů nebo konceptů, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí v co nejkratší možnou dobu.
  • Generování příjmů – pomocí šíření slov a správného vybírání cílového publika se mohou vytvářet obchodní příležitosti, které by mohly generovat zisk.

Některé strategie vyzyvatele

  • PR stunts – Jedná se o speciální strategii, která je často používána značkami jako způsob generování nových zákazníků a zvyšování povědomí. Zahrnují okázalá, často provokující témata vydávaná médii, která přitahují pozornost veřejnosti.
  • Guerrilla Marketing – Tato strategie se zaměřuje na inovativní formy propagace produktu s minimálními investicemi a je často součástí firemních kampaní. Zahrnuje použití neobvyklých komunikačních taktik, postrčení konverzaci nebo interaktivní propagace přes sociální sítě, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.
  • Hashtag Challenging – Tento typ strategie se zaměřuje na získávání pozornosti na sociálních sítích za použití zajímavých hashtagů. Získaná pozornost se pak používá k propagaci produktů nebo služeb a je účinným způsobem, jak se přivést nová publika.

Je důležité poznamenat, že různá témata mohou být interpretována z rozličných úhlů pohledu, a proto je třeba před zahájením strategie vyzyvatele vyvinout pečlivou strategii a stanovit jasné cíle.

Wikipedie o Guerilla Marketingu