STDC framework 


Framework STDC

STDC (SoftTEC Development Connect) je univerzální IT framework, který slouží k vývoji custom softwarových řešení a rychlému nasazení na trh. Tento framework je koncipován pro softwarovou architekturu v cloudovém prostředí a podporuje různé systémy a platforem.

Framework STDC přispívá k vytváření dynamičtějších produktů a služeb, umožňuje sledovat a vyhodnocovat data, jednoduše zavádět nové funkce a díky tomu uspokojovat potřeby zákazníků i celkového trhu.

Tento framework nabízí mnoho možností programových jazyků, databází, technologií a platform, níže uvádíme některé z nich:

  • Programovací jazyky: Java, Python, C#, JavaScript, PHP.
  • Databáze: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis.
  • Platformy: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform.
  • Technologie: HTML5, CSS, AJAX, XML.

STDC framework vám pomůže urychlit vývoj softwarových řešení a nasazení na trh. Pomocí tohoto frameworku se můžete lépe orientovat ve vývojových procesech a rychle se přizpůsobovat trhu.

Chcete-li se o frameworku STDC dozvědět více, doporučujeme navštívit následující odkaz: [Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/STDC_Framework).