Stavový kód


Co je Stavový kód?

Stavový kód (často zkráceně používán jako stavák) je číslo uváděné obecně v informačních technologiích při odesílání požadavků jiným systémům. Číslo stavového kódu popisuje stav, v němž se výsledky zpracování požadavků nacházejí.

Typické Status Kody

Existuje několik různých typů status kódů, které jsou následující:

  • 200 OK: Toto je standardní statusový objekt, který indikuje, že postup požadavku byl proveden úspěšně a výsledky byly vráceny.
  • 301 Moved Permanently: Toto označení se druh doporučuje a stává se opžekovačem pro požadavek pozměnit URL na stránce.
  • 404 Not Found: Toto označení se používá v případě, kdy se požadavek nedá vyřídit. Obvykle to znamená, že stránka, se kterou dotyčný uživatel pracuje, buď neexistuje, nebo je její dostupnost dočasně pozastavena.

Jak Stavový Kód funguje

Stavový kód se aktivuje v okamžiku, kdy je vyslán požadavek serveru o vrácení informace. Jakmile je požadavek přijat, server bude zpracovávat informace a pokusí se přidat data. Poté vygeneruje statusový kód, který posílá zpátky s výsledky.

Statusový kód se používá pro neformální oznamování o stavu tohoto postupu, a to buď odesláním požadavků, nebo o tom, zda servery mohou poskytnou zpáteční informace.

Použití Stavového Kódu

Stavové kódy se používají hlavně v aplikacích webu, jako jsou webové prohlížeče, aplikace pro sdílení souborů a FTP servery. Tyto aplikace se používají ke sdílení informací mezi počítači přes internet a proto potřebují informovat každého, kdo je používá, o tom, jaký je stav požadovaných dat. Statusový kód poskytuje informace o tom, zda se požadavek zpracoval úspěšně, nebo zda došlo k chybě.

Shrnutí

Statusový kód je číslo, které se používá pro informování o stavu odesílaného požadavku. Během prvního štěpení požadavku zkontroluje server tento kód a podle něj se rozhoduje, jak postupovat dále.

Když se používá webový prohlížeč k procházení obsahu webu, prototypová aplikace poskytuje informace o tom, zda je požadavek úspěšný nebo ne. Popisuje se jako výstupní informace, která je odeslána spolu s požadaved dat a má informovat o tom, v jakém stavu zpracování se provádí.

Více informací o stavovém kódu