Status


Jaká je význam slova „Status“?

Slovo „status“ může znamenat mnoho různých věcí. Když se řekne „status“, obvykle se myslí:

  • Postavení osoby v společnosti.
  • Postavení nebo situace ve které se nacházíte.
  • Stav ve kterém se může něco nacházet.

Například, řekli bychom, že člověk vysokého postavení má „vysoký status“. Toto by znamenalo, že se cítím mít jakési výsadní postavení ve společnosti, znamená to pozornost a ctí od společnosti.

Ve fyzickém smyslu může mít status něco co existuje ve stavu připravenosti. Například mobilní telefon se nachází ve stavu „připravenosti“, což znamená, že je v provozu schopný všech činností, které má například volat, texty nebo surfovat po internetu.

Také se můžeme bavit o statusu jako prestižním titulu. Například titul Ph.D. znamená, že daný člověk dosáhl nejvyšší akademické úrovně a uplatňuje prestiž a význam.

Dělání si poznámek o statusu je skvělým způsobem jak vypovídat o něčem mužem ve veřejném životě. Status je často dvojsečný meč, který může mít několik různých významů.

Nakonec, status se může pojmout jako celek – jako socializace, komunikace a odpovědnost za svoje činy.

Chcete-li prozkoumat toto téma dále, navštivte tento odkaz na Wikipedia.