Statický web


Co je statický web?

Statický web znamená web, který nemění svůj obsah ani vzhled v čase. Tyto stránky jsou často tvořeny jednou nebo několika webovými stránkami, které obsahují pevně nastavený obsah a vzhled.

Výhody statického webu

Statický web má několik výhod:

  • Je levný – Nemusíte se starat o správu a údržbu serveru, protože vybudování statického webu trvá méně času a zdrojů než běžný dynamický web.
  • Je zabezpečený – Dobře nastavený statický web obvykle nevyžaduje žádné aktualizace a instalace zabezpečení, které jsou často nutné pro dynamické webové stránky.
  • Je rychlý – Počítačové prohlížeče jsou schopny načíst statickou stránku mnohem rychleji než dynamickou, protože její obsah není generován cizím počítačem, ale načten ze souboru.

Nevýhody statického webu

Statické webové stránky mohou mít i několik nevýhod:

  • Chybí interaktivní schopnosti – Statické stránky se nemohou konfigurovat prostřednictvím schopnosti uživatelů se přihlašovat, hlasovat nebo upravovat stránky.
  • Nejsou dynamické – String stránky je obtížné aktualizovat, protože akce vyžadují ruční úpravu všech stránek.

Statický web může být skvělou volbou pro malé a střední firmy, které mají za cíl získat zákazníky, prezentovat své služby nebo prodávat produkty.

WikiPedia link: Statický web