Sponzoring


Jak funguje sponzoring

Sponzoring je forma reklamy, kdy se společnost stává oficiálním partnerem nebo donátorem určité akce, události či organizace. Může jít o sportovní událost, charitativní akci, kulturní a umělecký projekt, ale i dlouhodobou institucionální spolupraci, při které například sponzor zajišťuje technickou podporu či vybavení.

Hlavním cílem sponzoringu je vystupovat jako spolehlivý partner a prezentovat produkt či společnost podporující akci. Sponzoring mohou využít jak velké společnosti, tak i menší podnikatelé. Náklad na sponzoring u velkých firem může být až desítky milionů korun za rok. Menší společnosti mohou darovat peníze či poskytnout některé dary či služby za účelem propagace.

Příklady sponzorování

Existuje celá řada možností, jakým způsobem mohou společnosti sponzorovat. Mezi nejběžnější patří:

  • Věnované finanční prostředky
  • Věnované produkty či služby
  • Věnovaný čas a odborné znalosti
  • Reklamní kampaně s logem sponzora
  • Placené reklamy v denících či jiných médiích

Sponzoring může být velmi efektivní formou propagace pro všechny zúčastněné strany. Společnost získává zvýšenou viditelnost a větší důvěru ve společnosti, o.s. nebo jiná organizace získává finanční prostředky či dary.

Pro více informací se podívejte na Wikipedia stránku o sponzoringu