Skript


Co je skript?

Skript je jednoduchý programovací jazyk, který se používá k automatizaci různých úkonů, které člověk by nebyl schopen udělat. Skripty může být napsána pro mnoho cílových aplikací a platforem, a to v různých jazycích.

Proč používat skripty?

Skripty jsou užitečné pro automation ty složitý procesy, které by jinak mohly trvat dlouhou dobu na jejich první provedení, nebo by je muselo někdo provádět ručně. Skripy mohou být také skvělou možností, jak se vyhnout programování více úrovňových aplikací.

Příklady použití skripů

  • Automatizace IT: Automatizace výkonnosti počítače a udržování požadovaných zásad a standardů ve síti IT.
  • Webové skripty: Automatizace obecných úkonů souvisejících s webem, jako je například tvorba virtuálních složek, aktualizace webového obsahu a automatické instalace šablon.
  • Skripty pro databáze: Automatizace úkonů, které souvisejí se správou databází, například vytváření tabulek, vytváření indexů a ukládání dat do databáze.
  • Skripty pro sítě: Automatizace úkonů související s síťovým zabezpečením, jako je například konfigurace firewall a správa sítí.

Skripty jsou také výborným nástrojem pro testování, protože vám umožní napsat scénář, který se automaticky oto otestovat. Tímto způsobem můžete proces testování velmi urychlit.

Skripty jsou velmi užitečné nástroje pro správu IT a automatizaci mnoha procesů. S ohledem na rychlost a snadnost, s níž se dají zapisovat a spravovat, je možné skripty využít k optimalizaci procesů od malých po větší.

Více informací o skriptech naleznete na Wikipedia.