Seskupení obsahu


Použití Seskupení obsahu (Content Grouping) v Google Analytics

Seskupení obsahu (Content Grouping) v Google Analytics vám umožňuje lépe pochopit a pozorovat provoz webových stránek, vytvořit sestavy a kombinovat přehledy s řadou dalších funkcí. Umožňuje vám, abyste seskupili výsledky z více stránek webu do „skupin“ (například podle typu stránek) a poskytnou tak relevantnější informace o návštěvnících na vašem webu. To je také užitečné při porovnávání jednotlivých stránek nebo složek stránek.

Jak mohu použít seskupení obsahu ve svém účtu?

Uživatelé Google Analytics mohou vytvořit seskupení stránek (Content Grouping), názvů stránek (Page Title Grouping) a URL adres stránek (Page URL Grouping). Toto seskupení lze použít k definici stejných výsledků u skupin stránek nebo složek webu. Lze je také spojit s pomocí filtrů adres URL a použít při organizování dat v nástroji Google Data Studio.

Příklady použití Seskupení obsahu

Níže jsou uvedeny některé příklady toho, jak může být seskupení obsahu použito.

  • Ke sledování provozu na vaší domovské stránce a všech jejích podkategorií
  • Ke srovnání provozu na stránkách s vysokým a nízkým obchodním potenciálem
  • K analyzování dat na blogu a jeho kategoriích

Seskupení obsahu slouží k pochopení provozu na webu, poskytující relevantnější informace pro rozhodování. Pomáhá k vytváření kontextu kolem mediálního účinku a dalších metrik webových stránek, takových jako doba strávená na stránce, počet otevření nebo zpětná vazba.

Shrnutí

Seskupení obsahu je užitečným nástrojem pro analyzování provozu webových stránek s cílem poskytnout lepší informace a trendové analýzy, které nám pomohou přizpůsobit naší strategii a cílení. Je důležité pochopit jeho funkce, jak je v tomto průvodci popsáno.

Odkazy: