Server


Co to je server?

Server je počítač a software, který je navržen pro odesílání dat ostatním počítačům. Server se může také používat k poskytování služeb, jako je sdílení souborů, internetový hosting, řešení problémů, přenos hudby nebo shromažďování dat.

Server je možné fyzicky vidět jako stroj, ale jeho účelem je poskytnout datovou komunikaci a jako taková se někdy vyznačuje jako „datové centrum“ nebo „datový řízení“. Server může být konfigurován jako počítač, který podléhá příkazu jiného počítače, nebo jako počítačový program, který běží na počítači a poskytuje informace aplikacím a uživatelskému zařízení.

Příklady serveru

Následující příklady představují různé typy serverů, které lze fyzicky vidět na trhu:

  • Webové servery – poskytují veřejně dostupné webové stránky. Web server je typ klient-server aplikace, která poskytuje web stránky uživatelům, kteří přistupují ke serveru pomocí webového prohlížeče.
  • E-mailové servery – poskytují uživatelům způsob, jak poslat e-maily a přijímat je. E-mailový server je druhem aplikace, která kontroluje, zda e-maily jsou opravdu odesílány a doručeny.
  • FTP servery – poskytují uživateli způsob, jak přenášet soubory mezi počítači. FTP server je typ aplikace, která používá protokol FTP k přenosu souborů mezi počítači.
  • Vzdálené připojení servery – umožňují uživatelům se připojit k serveru prostřednictvím sítě, jako je internet. Vzdálené připojení server je typ aplikace, která používá protokol pro vzdálenou správu, aby umožnila uživatelům přistupovat k serveru z jiného počítače.

Tyto servery se často používají společně ve velkých sítích a v jiných komplexních řešeních informačních technologií.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Server