Senzorický marketing


Co je to senzorický marketing?

Senzorický marketing je strategie, která se zaměřuje na získání a udržení zákazníků pomocí jejich smyslových vjemů. To znamená, že společnosti využívají smyslové techniky k ovlivňování emocí u spotřebitele, aby zvýšily povědomí o své značce.

Jak senzorický marketing funguje?

Senzorický marketing se skládá ze tří hlavních prvků:
1. Smyslové stimulace – k primárnímu přístupu k senzorickému marketingu patří používání smyslových stimulů, jako je zvuk, vůně a barva, k tomu, aby produkt získal pozornost zákazníka.
2. Smyslové vjemy – je důležité identifikovat, co zákazníci vnímají, když se setkají s vaším produktem. Pokud například bluráž čelby obsahuje barevnou fotografii zboží, může to u spotřebitele vyvolat smyslový vjem, který ho může inspirovat ke koupi.
3. Účinek smyslových stimulů – Smyslové techniky, které mohou napomáhat k prodeji, jsou silné, protože přímo ovlivňují myslní a citová stavu zákazníka. Použití správné vůně a barev může například podpořit emoce zákazníka a zvýšit zapamatovatelnost značky.

Příklady senzorického marketingu

Senzorický marketing je často využíván ve službách, jako je hotely a restaurace, prostřednictvím technik, jako je:

– Používání vůní v hotelu, kde se namísto obvyklých jemných pachů mohou uvolňovat aromata jako vanilka nebo oříšek.

– Používání zvučné hudby k navození pohodlné atmosféry v restauraci.

– Používání teplých nebo chladných barev a intenzivních obrazů a fotografií ve službách pro spotřebitele, například ve výkladech a reklamách.

Závěr

Senzorický marketing poskytuje společnostem možnost vytvářet silné asociace se svou značkou a sledovat jejich dopad na zákazníky. Používání smyslových stimulů a technik může zvýšit závazek značky u zákazníka, což povede k větší loajalitě v budoucnu.

Senzorický marketing na Wikipedii