Sémantika


Co je to sémantika?

Sémantika je studium významu, který je skrytý ve slovech a frázích. Řeší otázku,
Co má slovo nebo fráze znamenat? Sémantika se také zabývá strukturou slovních významů a jejich
souvislostmi. Sémantici analyzují a interpretují významy slov a konceptů.

Příklady sémantiky

  • Konstrukce vět: Sémantika analyzuje složení vět, gramatiku a jazykový kontext.
  • Třídy slov: Sémantikové zkoumají abstraktní třídy slov jako například členění slovní zásoby.
  • Relace mezi slovy: Sémantika zkoumá relace mezi slovy, to znamená, vazby mezi nimi.
  • Koncepty: Sémantici analyzují svět okolo nás, tak jako například, abstraktní pojmy jako
    spravedlnost a pravda.

Sémantiku můžeme aplikovat na výzkum slovníku a teorie jazyka, textovou analýzu, striktní
analytickou interpretaci, štěpení složitých frází a řešení jazykových úloh. Sémantika umožňuje
počítačům pronikat do složitosti jazyka.

Aplikace sémantiky

Sémantika je užitečná pro výzkum v oblasti jazykových služeb, jako je rozpoznávání řeči,
překlady i pro strojové učení. Ve strojovém učení může být sémantika užitečná pro rozpoznat
smysl textu, tak, aby počítač porozuměl jeho významu.

Kromě toho, sémantika je důležitá pro modelování, analýzu a interpretaci textu. Jedná se hlavně
s možností vytvoření aplikací, které umí spolehlivě rozpoznat obsah ve větě.

Závěr

Sémantika je jedním z nejvíce používaných oborů v oblasti jazykových služeb a strojového
učení. Sémantiky pomáhají počítačům chápat jazyk lidských zpráv, a tím přidává užitečné informace
do textu.

Zdroj: Wikipedie